Stichting Zwemsupport

Steun de zwemsport in Kaag en Braassem!

Word lid van de Stichting:
Achtergrond

Sinds 1971 is Zwem & Poloclub Alkemade binnen onze gemeenschap actief als vereniging waar zowel jeugdigen als volwassenen verschillende onderdelen van de zwemsport kunnen beoefenen. De club heeft al jaren een stabiel aantal van rond de 400 leden welke naast recreatief zwemmen en sterzwemmen ook middels wedstrijdzwemmen en waterpolo in competitieverband uitkomen. De club heeft in de loop van haar bestaan meerdere topsporters voortgebracht, die de basisbeginselen van hun sport bij Z&PC Alkemade hebben ontwikkeld.

Vanuit de Gemeente Kaag & Braassem is de subsidiering van de sportverenigingen recentelijk gewijzigd. Hierdoor is het voor het bestuur van de Z&PC Alkemade moeizamer geworden om de begroting rond te krijgen. Evenementen als toernooien en wedstrijden alsmede activiteiten voor de jeugd als zwemkamp dreigen daardoor niet langer te kunnen worden georganiseerd. Ook de presentatie en herkenbaarheid van de leden middels clubkleding en tassen was door het wegvallen van de sponsor versnipperd geraakt en afhankelijk van eigen initiatieven. De vereniging kan rekenen op de steun van vele vrijwilligers.

Waarom Stichting?

De doelstelling van de stichting is het bieden van continuïteit aan de ontwikkeling en de beoefening van de zwemsport in onze gemeenschap. Hiertoe wil de stichting zich inzetten om financiële ondersteuning te bieden aan Z&PC Alkemade teneinde evenementen, activiteiten en herkenbaarheid mogelijk te maken.

In 2008 is de Stichting ZwemSupport Alkemade opgericht. Het bestuur hiervan bestaat uit Richard de Jeu (voorzitter), Hans Straathof (penningmeester), Giselle Straathof (secretariaat en pr) en Sandro Gordijn (bestuurslid).

Werkwijze

De stichting werft sponsoren welke betalend lid worden. Het lidmaatschapsgeld bestaat uit een éénmalig inschrijfbedrag van € 100,00 en een jaarlijkse contributie van € 150,00. Middels het éénmalige bedrag worden de sponsoruitingen bekostigd. Vanwege deze aanvangskosten wordt een lidmaatschap voor minimaal twee jaar aangegaan en stilzwijgend telkens met één jaar verlengd indien niet drie maanden voor afloop van het kalenderjaar schriftelijk is opgezegd.

Wat ervoor terug?

De leden van de stichting krijgen diverse vermeldingen van hun naam, onder meer door reclame uitingen bij alle wedstrijden / trainingen in zwembad De Tweesprong te Roelofarendsveen, vermelding op de website van de club www.zpcalkemade.nl, vermelding van de sponsornamen in het clubblad Gepruttel en vermelding op de posters van de wedstrijdprogramma’s in De Tweesprong. Ook worden bij evenementen en activiteiten de namen van de sponsoren genoemd.

Lid worden

Om sponsorlid te worden van Stichting Zwemsupport hoeft u slechts onderstaande verklaring in te vullen en te ondertekenen, waarna u een contributienota ontvangt. Hiermee helpt u de toekomst van de zwemsport in onze gemeenschap te waarborgen en de leden van Z&PC Alkemade te ondersteunen in hun ontwikkeling en beleving van hun favoriete sport.

 

Verklaring

Ondergetekende verklaart hierbij, tot wederopzegging, conform het reglement, lid te willen worden van Stichting ZwemSupport Alkemade. Voor het contributiebedrag 2009 en de éénmalige bijdrage ontvang ik een factuur welke ik per omgaande zal voldoen. Logo’s en andere informatie ten behoeve van sponsoruitingen stel ik kosteloos beschikbaar.

(Bedrijfs)naam :
Adres :
Postcode/Plaats :
Telefoon :
E-mail adres :
Handtekening :
Naam ondertekenaar :

Svp inleveren/opsturen naar Groenewoudsekade 8, 2371 BN Roelofarendsveen

Of per e-mail naar: info@zwemsupport.nl

Of download deze pagina als PDF-file